Yritys / Rekisterin ylläpitäjä
Nimi: Lassen Puutyö
Osoite: Kapraantie 17, 28600 PORI
Y-tunnus: 2255558-4

Yhteyshenkilö
Nimi: Lasse Lindroos
E-mail: lasse@lassenpuutyo.fi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään
Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään
ja muokataan asiakasasuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, sekä asiakasyhteydenottoja varten.
Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista
Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Yhteydenottolomakkeessa kerätään alla olevat tiedot ainoastaan yhteydenottoa
koskevan asian hoitamista varten, yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen.

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Viesti


Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja
Google Analytics

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista
Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

  • Tarkastusoikeus
  • Vastustamisoikeus
  • Poisto-oikeus
  • Valitusoikeus
  • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet
Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet.  Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö
Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


Tietojen suojaus
Käytämme teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät
Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien ja salasanojen käyttö.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.